Lantbruk

Vi driver även ett ekologiskt lantbruk med odling och försäljning av spannmål för foder och en ekologisk amkobesättning.

Lindås gård har varit i familjens ägo sedan 1913.