Arrendetomter

Vi förvaltar ett antal arrendetomter i havsnära läge.